ಸ್ನೇಹ ದಿನ Happy Friendship day 2022 Wishes in Kannada Images, Photos, Video, Songs, Quotes, Whatsapp Status Download

By | July 5, 2022

ಸ್ನೇಹ ದಿನ Happy Friendship day 2022 Wishes in Kannada Images, Photos, Video, Songs, Quotes, Whatsapp Status Download:

Happy Friendship Day 2022

Friendship Day celebrates the bond of friendship. Friendship is a very pure relationship marked by unconditional affection. The first Sunday in August is celebrated as Friendship Day every year. Friendship Day has gained popularity over the years, and people in almost all parts of the world celebrate it enthusiastically. It is mainly the influence of the other days which are celebrated like Mother’s Day, Father’s Day, Valentine’s Day, etc. Friendship Day was also introduced much later, but has gained popularity quickly. Now social media has fuelled its appeal and enhanced the celebration by making people exchange information, wishes across the globe, that too at the touch of a button.

Ever thanked your friend for being always with you when you needed them the most? For always being with your ups and downs. With International Friendship Day upon us, it is the perfect time we appreciate the contributions of friends for being in our lives. In 2018, International Friendship Day falls on August 5, let us thank all the beautiful souls in our life. This friendship Day meet each other and cherish their togetherness. While some plan an outing for the special day, others just have a lazy day with their gang to enjoy good food and music. If you are not able to meet them or share gifts with them we bring you quotes and wishes that you can share with them and make the day memorable.

Friendship Day messages and images that you can share with friends. Some are funny, some are heartfelt, and they’re all perfect to wish your friend a Happy Friendship Day.

Friendship Day 2022 Quotes and Messages in Kannada:

ಆಕಾಶವು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. 
ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 🙂

ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಈಜುತ್ತೇನೆ. ಸರಿ, 
ಸಾಗರವಲ್ಲ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಳ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿಲ್ಲ, 
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ... ನಾನು ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಗೆಳೆಯರು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬದಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 
ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇವಲ ಸಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ... 
ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ನೀವು ಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
 ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ,
 ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ 🙂

ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಲುದಾರ, 
ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಸಹೋದರಿ ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಈ ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನದಂದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪುಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
 ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ದೇವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಅವನು ಬೆಲೆ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ
 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
 ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ನಾವು ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ


ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 
ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ನೇಹಿತ.

Friendship Day 2022 Quotes:

 • From skinned knees to broken hearts, from ice creams to tequila shots – you’ve been with me through thick and thin. Happy Friendship Day, friend!
 • A friend is one who believe in you when you have ceased to believe in yourself.
  Happy Friendship Day!
 • The Language of Friendship is not words but meaning.
  Happy Friendship Day!
 • A ring is round and has no end,
  That is how long I will be your friend.
  Happy Friendship Day!
 • Just having you close;
  Fills me with LOVE & HOPE;
  Nothing is impossible with you by my side.
  Happy Friendship Day!
 • Friendship is a little more trust,
  A little less try,
  A little more laugh,
  And a little less cry,
  A little more WE and a little less I.
  Happy Friendship Day!
 •  Friendship is the only cement that will ever hold the world together.
 • I won’t promise to be ur friend forever, coz I won’t live that long. But let me be ur friend as long as I live
 • It’s not an achievement to make 100 friends in a year, but an achievement is when you make a friend for 100 years. Happy Friendship Day.
 • Best friends are like stars… You don’t always see them but you know they are always there. Happy Friendship Day!
 •  ‘The greatest gift is not found in a store nor under a tree, but in the hearts of true friends.’

Friendship-Day 2022

History and significance of Friendship Day

The idea of Friendship Day was given by Joyce Hall, the founder of Hallmark Cards in the year 1930. Earlier, it was proposed to celebrate the Friendship Day on 2nd August by sending greeting cards and other items as the holiday celebrations. The idea was further promoted by the greeting card National Association during 1920s but was not taken in a healthy spirit as it reflected the commercial gimmick to promote the greeting cards in the name of Friendship Day.

The present day efforts in this direction was evident when the US Congress in the year 1935 decided to celebrate a day in the honour of friends. Although, the exact reason for the celebration of Friendship Day is not known but the need for it was felt due to the devastating effects of the First World War. The occasion was thought as an effort that could dissolve the mistrust, hatred and enmity among people of various countries through the strong ties of global friendship.

To work in the same direction, US Congress marked the First Sunday of August as Friendship Day through a formal proclamation that was announced in the year 1935 as a holiday to honour the friendship. Later on other countries also joined the celebration and the Friendship Day began to be celebrated in other countries as well. The International Friendship Day was also decided to be celebrated on 30th July as per the resolution adopted by United Nations in 2011. It was decided to forge a strong bond of friendship among people of various countries irrespective of their race, colour, gender, religion, ethnicity and other such factors.

Leave a Reply

Your email address will not be published.